Chiều nay, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp công ty cổ phần tiến bộ quốc tế hội nghị triển khai giới thiệu mô hình quản lý thành phố thông minh.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

Nguồn : https://vnuni.vn/