Tìm hiểu Mô hình 3 tuyến phòng thủ Quản trị rủi ro doanh nghiệp giúp Vinamilk thành công | Học Viện Win Two Win
#Shorts #Mô_hình_3_tuyến_phòng_thủ #Mô_Hình_Quản_Trị_Vinamilk #Quản_trị_rủi_ro_doanh_nghiệp #Quản_trị_rủi_ro

Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:

……………………………………………………………
Kính chào toàn thể Quý vị!
Học Viện Quản Lý Win Two Win #HocVienQuanLyWinTwoWin Đào Tạo Tư Vấn Quản Lý Chuẩn Quốc Tế #ĐàoTạoTưVấnQuảnLýChuẩnQuốcTế là kênh chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, chuyên môn về các lĩnh vực:
• Quản Trị Rủi Ro Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế (Internal Control COSO; ISO 31000):
• Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế IIA (Internal Audit IIA):
• Quản Trị Tài Chính Theo Thông Lệ & Chuẩn Quốc Tế:
• Đổi Mới Chiến Lược Chuẩn Quốc Tế GInI:
• Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Chuẩn Quốc Tế SCOR:
• Kiến Trúc Hệ Thống Quản Trị Theo Thông Lệ & Chuẩn Quốc Tế:
• Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:
• Đánh Giá Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Theo Thông Lệ & Chuẩn Quốc Tế:
• Đánh Giá Chuyển Đổi Quy Trình Hoạt Động Theo Thông Lệ Và Chuẩn Mực Quốc Tế:
• Đánh Giá Chuẩn Hóa Quy Trình Hoạt Theo Thông Lệ & Chuẩn Quốc Tế: Https://Youtu.Be/Caycpfx0xig
• Lean (Lean Enterprise, Lean Startup, Lean Manufacturing), 5s-Quản Lý Trực Quan:
• Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM, QM, QA, QS, QC:
• BSC/KPI:
• Kỹ Năng Sống:
•Tổng Hợp Các Chương Trình Đào Tạo Tư Vấn Quản Lý:
•Học Viện Win Two Win:
•Win Two Win Group:

Đăng Ký ủng hộ kênh và theo dõi video mới nhất tại đây:
Hashtag: #wintwowin #wintwowingroup #hocvienwintwowin #tintucwintwowin #daotaoquanlywintwowin #tuvanquanlywintwowin #daotaotuvanquanlywintwowin
Học Viện Quản Lý Win Two Win
Website:
Email: [email protected]
Fanpage:
Twitter:
Cảm ơn tất cả Quý vị đã xem và ủng hộ kênh.
Chúc tất cả Quý vị thành công trong công việc và cuộc sống./

source