tintuc24hol #tintuc Bắc Kinh luôn đổ lỗi cho những căng thẳng ở khu vực là do các nước bên ngoài như Mỹ đưa tàu chiến đến.

Nguồn : https://vnuni.vn/