Tin thế giới tối 1/8: Gió quỷ và mây đen phủ kín trời Hà Bắc; Lợn chết trôi nổi ở Hà Nam ——— 0:00 Điểm tin 1:08 Ấn Độ đảm …

Nguồn : https://vnuni.vn/