74 máy bay Nga đưa binh sĩ, khí tài đến Kazakhstan

Nguồn : https://vnuni.vn/