1 phút điểm qua các tin tức đáng chú ý trong ngày: – Lần đầu tiên Việt Nam và Ấn Độ đối thoại quốc phòng ở cấp Bộ trưởng.

Nguồn : https://vnuni.vn/