Kênh Con Đường Trí Tuệ với mục đích trao đi giá trị,kiến thức mang lại giá trị nhân văn.Kính mong quý bạn tham khảo.
– Tư Tưởng Quản Trị – Yếu Tố Then Chốt Vận Hành Doanh Nghiệp (Phần 3) – Ngô Minh Tuấn
– Link Video Gốc:

Nguồn : https://vnuni.vn/