ĐẦU TƯ TRX TỐT NHẤT NĂM 2022 | ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ VÀ NHẬN 8.000 TRX BUNOS MIỄN PHÍ
Link giới thiệu:
Sách trắng về Luật Công ty:
Nhóm Telegram:
Trực tuyến 3 giờ chiều ĐẾN 3 giờ sáng (giờ Singapore)

Tỷ lệ thu thập khai thác TRX, giới thiệu dự án
1: Chuyển vào tài khoản cơ bản
Tiền gửi tích lũy từ 5-200 TRX, nhận 3% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy 201-5000 TRX, nhận 4% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy từ 5001-10000 TRX, nhận 6% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy 10001-20000 TRX, nhận 7% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy từ 20001-50000 TRX, nhận 8% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy 50001-100000 TRX, nhận 9% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy 100001-200000 TRX, nhận 10% mỗi ngày
Tiền gửi tích lũy 200001-1000000 TRX, nhận 15% mỗi ngày

2: Giới thiệu về các dự án đầu tư cố định
Sau khi thời gian đầu tư cố định kết thúc: tiền gốc + thu nhập có thể được rút toàn bộ
Dự án này có 5 chu kỳ: 3 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
Chi tiết như sau:
1. Thu nhập chu kỳ 3 ngày: Khoản đầu tư tối thiểu là 200TRX-500TX, và thu nhập hàng ngày là 6%. (Giới hạn 3 phiếu cho mỗi người)
2. Thu nhập chu kỳ 60 ngày: khoản đầu tư tối thiểu là 1000TRX, và thu nhập hàng ngày là 8%.
3. Thu nhập chu kỳ 90 ngày: khoản đầu tư tối thiểu là 5000TRX, và thu nhập hàng ngày là 10%.
4. Thu nhập chu kỳ 180 ngày: Khoản đầu tư tối thiểu là 10.000TRX, và thu nhập hàng ngày là 18%.
5. Thu nhập chu kỳ 360 ngày: khoản đầu tư tối thiểu là 10.000TRX, và thu nhập hàng ngày là 23%.
Chu kỳ đầu tư càng dài, lợi tức càng tốt.
Lưu ý: Sau khi kết thúc đầu tư, thời gian đầu tư * 24 giờ, có thể rút tiền gốc + thu nhập đến hạn.

3: Đề xuất hoặc mời bạn bè đăng ký và nạp tiền TRX, 11% TRX cho người dùng cấp một, 7% TRX cho người dùng cấp hai và 4% TRX cho người dùng cấp ba.
Người dùng cấp độ 1 sẽ nhận được phần thưởng 11% TRX trên số tiền gửi của họ.
Người dùng cấp độ 2 sẽ nhận được phần thưởng 7% TRX trên số tiền gửi của họ.
Người dùng cấp 3 sẽ nhận được phần thưởng TRX 4% trên số tiền gửi của họ.
Cho người dùng biết rằng anh ta đang quảng cáo sản phẩm và có thể kiếm tiền ngoại tuyến.
Khoản đầu tư tối thiểu là 5 TRX. Số tiền bạn gửi càng nhiều thì thu nhập của bạn càng cao.

① Một khoản tiền gửi 100.000 TRX có thể nhận được thêm 40% TRX
② Một khoản tiền gửi 50000TRX có thể nhận được thêm 35% TRX
③ Một khoản tiền gửi 10000TRX có thể nhận được thêm 30% TRX
Đối với phần thưởng tiền gửi duy nhất TRX, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng!

Cầm cố quỹ tài sản tiền điện tử, tạo ra một mô hình quản lý tài sản mới. Trở thành tài sản mã hóa phi tập trung có ảnh hưởng nhất thế giới
Một nền tảng quản lý cho phép mọi người sử dụng danh mục tài sản tiền điện tử để quản lý tài sản

Nguồn : https://vnuni.vn/