(VTC14) – Trong khuôn khổ Đại hội Biển Đông Á tổ chức tại Đà Nẵng đã diễn ra phiên toàn thể Hội nghị. Các đại biểu Hội nghị tiếp tục khẳng định sự cần thiết của việc thúc đẩy cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản trị đại dương và vùng bờ biển ở quy mô quốc gia và khu vực các biển Đông Á.

Nguồn : https://vnuni.vn/